Icuri AB

Icuris telefonitjänster och kundstock var tidigare ett affärsområde inom Fjord Network AB. Hösten 2010 tog styrelse och ledningsgrupp i Fjord beslutet att låta sina tre affärsområden växa som fristående bolag. Tjänsterna inom affärsområdet Samtalsstyrning bildade bolaget Icuri AB.

Icuri satsar på att växa

"Våra kunder är vår viktigaste tillgång. För dem levererar vi kvalitativa telefonitjänster med hög service. För oss som jobbar med samtalsstyrningstjänster är det mycket positivt att nu få fortsätta med vår mission i ett eget bolag. Det innebär att vi kan fokusera på att utveckla och driva tjänster samt som företag att växa oss starkare på marknaden!"
Så säger Jessica Pilenberg, Business Area Manager på Icuri